Linija voća d.o.o.
ul. Lipovačka br. 5.
51000 Banjaluka, RS BiH
Telefon/faks: + 387 51 314 950
Mobilni: +387 065 165 906
E-pošta: info@rasadnik.rs.ba